Beroepsaansprakelijkheid

Als ondernemer kunt aansprakelijk worden gesteld door uw opdrachtgever voor schade welke is ontstaan door het maken van een fout of het geven van een verkeerd advies. Deze zuivere vermogensschade welke de opdrachtgever lijdt kunt u verzekeren op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is noodzakelijk bij juridische en administratieve beroepen.