Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders van BV’s, verenigingen en stichtingen . Als bestuurder, commissaris of toezichthouder kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade welke is veroorzaakt door u of uw medebestuurders. Dit kan ten kosten gaan van uw privévermogen. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen de juridische kosten en de uiteindelijke schadevergoeding.